ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ

Θερμοδιακοπτόμενα Κουφώματα

Τι είναι τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα;
        Θερμοδιακοπή στο προφίλ αλουμινίου ορίζεται  η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και  του εξωτερικού μέρους του προφίλ ενός υλικού, το οποίο ονομάζεται πολυαμίδιο και είναι κακός αγωγός της θερμότητας.
    Το υλικό αυτό χάρη στη σύστασή του χαρακτηρίζεται από θερμικές και χημικές ανθεκτικές ιδιότητες.
    Αποτέλεσμα της παρεμβολής του πολυαμιδίου είναι η διακοπή της θερμογέφυρας που δημιουργείται στα 2 μέρη του μετάλλου και επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα.
    Επομένως επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός περιορισμός των απωλειών θερμότητας από το αλουμίνιο.
  
Γιατί να επιλέξω θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου;

      Η χρήση θερμομονωτικού ή απλού συστήματος αλουμινίου έχει σχέση με ΔΥΟ βασικές παραμέτρους ενός κουφώματος.

·         * τη θερμομόνωση του κουφώματος.

·          * την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου της υγροποίησης των υδρατμών του εσωτερικού χώρου πάνω στις επιφάνειες του κουφώματος και ειδικότερα πάνω στο πλαίσιο. 

    Η χρήση θερμομονωτικού συστήματος αλουμινίου βελτιώνει την απόδοση του κουφώματος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:


     Μεγάλη πηγή διαρροής της ενέργειας προς το  περιβάλλον είναι τα κουφώματα και τα τζάμια.
 

Παρουσιάζοντάς τα σε αριθμούς :

     Οι απώλειες θερμότητας μέσω του πλαισίου (προφίλ αλουμινίου),  το οποίο αντιπροσωπεύει το 31% της συνολικής επιφάνειας ενός κουφώματος, ανέρχονται στα 74,87 Watt στην περίπτωση του απλού - κρύου συστήματος, έναντι 44,92 Watt στην περίπτωση του θερμομονωτικού.

    Δηλαδή με τα κοινά συστήματα αλουμινίου που κατασκευάζονταν τις προηγούμενες δεκαετίες, οι απώλειες θερμότητας είναι αυξημένες κατά 67% περίπου σε σχέση με τις απώλειες των θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου.

    Η απώλεια θερμότητας εκφράζεται με τον δείκτη θερμοπερατότητας  U ( W/m2K ).

    Η χρήση θερμομονωτικού συστήματος αλουμινίου βελτιώνει τον τελικό δείκτη θερμοπερατότητας του κουφώματος Uw πάνω από 20% σε σχέση με τον δείκτη θερμοπερατότητας των ψυχρών συστημάτων αλουμινίου.

    Ο τελικός δείκτης θερμοπερατότητας του θερμομονωτικού κουφώματος αλουμινίου Uw, σε συνδυασμό με ενεργειακά τζάμια, μας δίνει την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας από τα κουφώματα έως και 35%. 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας. 

Eνεργειακοί υαλοπίνακες

 

             Είναι οι  υαλοπίνακες νέας γενιάς χαμηλής εκπομπής (Low Emissivity).

      Είναι τα γυαλιά που επιτρέπουν στο φως να περάσει μέσα από αυτά παρέχοντας ταυτόχρονα θερμική μόνωση.
 Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ειδικής επίστρωσης μετάλλων στην εσωτερική πλευρά ενός εκ των δύο γυαλιών (στους διπλούς υαλοπίνακες), η οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας.
 
    Η επίστρωση αυτή αποτελείται από διάφορα μικροσκοπικά μεταλλικά οξείδια, που  επιβραδύνουν τη μεταφορά της θερμοκρασίας από την εξωτερική πλευρά του τζαμιού στην εσωτερική και το αντίστροφο.
    Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στο εσωτερικό του σπιτιού και αντίστροφα.

     Οι επιστρώσεις αυτές μπορεί να είναι τελείως διάφανες ή να φέρουν διάφορους τόνους χρωμάτων,  με αποτέλεσμα ο υαλοπίνακας στην τελική του μορφή να έχει την απόχρωση που επιθυμούμε  (φιμέ, μπρονζέ, γαλάζιο κ.α.) .

   ΓΕΝΙΚΑ
    Αναλύοντας τις ευθύνες των δομικών στοιχείων σχετικά με τις θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα :

•    Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στη σκεπή
•    Το 25% της θερμικής απώλειας οφείλεται στους τοίχους
•    Το 20%της θερμικής απώλειας οφείλεται στο δάπεδο
•    Το 35% της θερμικής απώλειας οφείλεται στα παράθυρα


   Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής επίστρωσης όμως δε μειώνουν μόνο το ποσοστό της θερμότητας  που μεταφέρεται από το εξωτερικό στο εσωτερικό, αλλά φιλτράρουν και την ηλιακή ακτινοβολία.

       Έτσι ταυτόχρονα, εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την περατότητα της υπεριώδους και της υπέρυθρης ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά, κουρτίνες, έπιπλα κ.α. έως και 70%.

Όλα τα παραπάνω προσδιορίζονται από κάποιους ενεργειακούς συντελεστές

Τρεις είναι οι σημαντικοί δείκτες στις επιλογές ενός γυαλιού:

Α)    Uvalue ή Κ - value W/m K: συντελεστής θερμοπερατότητας 

      εκφράζει το ρυθμό απώλειας της θερμότητας ανά τετρ. μέτρο υαλοπίνακα μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα και καθορίζεται από την ικανότητα μιας επιφάνειας να απορροφά ή να αντανακλά θερμότητα.
     Όσο χαμηλότερη είναι η δυνατότητα εκπομπής (Emmisivity) τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας Κ και άρα τόσο αποδοτικότερος ενεργειακά είναι ο υαλοπίνακας.

Β)   Solar Factor - g: ηλιακός συντελεστής,

ε  είναι από τους σημαντικότερους συντελεστές και εκφράζει το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας-θερμότητας που περνάει μέσα απ’ το γυαλί στο εσωτερικό του χώρου.
Οι τιμές του κυμαίνονται από 0-1.
Επειδή στην Ελλάδα έχουμε θερμά καλοκαίρια είναι πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιείται η τιμή του (0), αλλιώς το γυαλί λειτουργεί σαν δίοδος της θερμότητας με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται το εσωτερικό και να επιβαρύνονται τα κλιματιστικά.

Γ) Light Transmission - LT: οπτική διαπερατότητα,

ε   εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής ακτινοβολίας που περνά μέσα από το γυαλί.
  Όσο μεγαλώνει ο δείκτης τόσο περισσότερο φως περνάει στο εσωτερικό του χώρου.
Ένας χαμηλός συντελεστής φωτοπερατότητας επιβαρύνει την κατανάλωση στο σύστημα τεχνητού φωτισμού.
Οι ιδανικές τιμές του δείκτη αυτού είναι από  60% - 80%.

 Επομένως για το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα πρέπει να επιλέγουμε τζάμια με :

·            Χαμηλό Uvalue

·            Χαμηλό g

·           Υψηλό LT

·        
τα οποία το καλοκαίρι :
     1.  αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου
     2.  δρουν σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο –  
          ευκολότερη ψύξη
     3.  μειώνουν το κόστος ψύξης (έως και 35%)
     4.  μειώνουν το κόστος του τεχνητού φωτισμού

και το χειμώνα
     1.  δρουν σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από το εσωτερικό –
          αποδοτικότερη  θερμομόνωση
     2.  μειώνουν το κόστος θέρμανσης (έως και 35%)

 Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες μας δίνουν την δυνατότητα να ελέγχουμε το ηλιακό φως προς όφελος μας και να δημιουργούμε ένα άνετο περιβάλλον στο χώρο μας με το λιγότερο δυνατό οικονομικό και ενεργειακό κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

Τελευταία Νέα

Νέο έργο στην Κηφισιά

14-05-2018

Νέο έργο στην Κηφισιά!

Περισσότερα

Εξοικονομώ ΙΙ

20-02-2018

Ξεκινά το "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ" Η 28η Φεβρουαρίου 2018, ορίστηκε η ημερομηνία...

Περισσότερα

Μεζονέτα στα Μελίσσια

25-01-2018

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των ενεργειακών κουφωμάτων στις μεζονέτες στα Μελίσσια.

Περισσότερα

Siccona

 

Νέο πτυσσόμενο σύστημα καγκέλου

imagegen02

Ξενοδοχειακές Κατασκευές

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

koufwmataenergeiak

Ενεργειακά Κουφώματα

 

Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία center al ιδρύθηκε το 1996 από τον Θεόδωρο Τσίγκο και αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς σε μια μεγάλη μονάδα κατασκευής και εφαρμογής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. 
Σήμερα κατέχει μια κορυφαία θέση στις κατασκευαστικές εταιρίες στο χώρο του Αλουμινίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εργοστάσιο - Έδρα :
Θέση 4ο χλμ Χαλκίδας - Αφρατίου, Χαλκίδα
Τηλ. +30 22210 52772

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Χάρτης